สินค้าหมด

200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'17034' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13239,9249,6731,23291,3147,1544,8105,10894,22892,18461,17367,12982,19805,6501,10083,5801,9379,19331 Array ( [0] => 13239 [1] => 9249 [2] => 6731 [3] => 23291 [4] => 3147 [5] => 1544 [6] => 8105 [7] => 10894 [8] => 22892 [9] => 18461 [10] => 17367 [11] => 12982 [12] => 19805 [13] => 6501 [14] => 10083 [15] => 5801 [16] => 9379 [17] => 19331 )