สินค้าหมด

200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'17034' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22963,5222,8104,21026,9971,20124,11085,20267,6869,4972,9249,12463,22044,1746,22285,13034,3827,2735 Array ( [0] => 22963 [1] => 5222 [2] => 8104 [3] => 21026 [4] => 9971 [5] => 20124 [6] => 11085 [7] => 20267 [8] => 6869 [9] => 4972 [10] => 9249 [11] => 12463 [12] => 22044 [13] => 1746 [14] => 22285 [15] => 13034 [16] => 3827 [17] => 2735 )