สินค้าเหลือน้อย

700 BAHT
900 BAHT
add to cart

Set content:
Beam spray gun x 1
Beam saber x 1

/
q select pid from dex_product where pid<>'17031' and ( pcharacter='153' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22453,22454,1713,23067,11520,3073,20678,5199,3829,3072,4333,1948,4276,7117,9119,4093,5131,1316 Array ( [0] => 22453 [1] => 22454 [2] => 1713 [3] => 23067 [4] => 11520 [5] => 3073 [6] => 20678 [7] => 5199 [8] => 3829 [9] => 3072 [10] => 4333 [11] => 1948 [12] => 4276 [13] => 7117 [14] => 9119 [15] => 4093 [16] => 5131 [17] => 1316 )