สินค้าเหลือน้อย

700 BAHT
900 BAHT
add to cart

Set content:
Beam spray gun x 1
Beam saber x 1

/
q select pid from dex_product where pid<>'17031' and ( pcharacter='153' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23067,11761,3122,12295,5131,3072,5271,20678,3073,9117,4333,8409,5418,9487,10882,9486,1713,4276 Array ( [0] => 23067 [1] => 11761 [2] => 3122 [3] => 12295 [4] => 5131 [5] => 3072 [6] => 5271 [7] => 20678 [8] => 3073 [9] => 9117 [10] => 4333 [11] => 8409 [12] => 5418 [13] => 9487 [14] => 10882 [15] => 9486 [16] => 1713 [17] => 4276 )