สินค้าเหลือน้อย

240 BAHT
add to cart

[accessories]
· Display base × 1

/
q select pid from dex_product where pid<>'17028' and ( pcharacter='88' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4900,16419,6005,18245,15430,6018,10751,21429,12224,18243,7244,12514,3964,13341,18250,17482,6015,574 Array ( [0] => 4900 [1] => 16419 [2] => 6005 [3] => 18245 [4] => 15430 [5] => 6018 [6] => 10751 [7] => 21429 [8] => 12224 [9] => 18243 [10] => 7244 [11] => 12514 [12] => 3964 [13] => 13341 [14] => 18250 [15] => 17482 [16] => 6015 [17] => 574 )