มีสินค้า

240 BAHT
add to cart

[accessories]
· Display base × 1

/
q select pid from dex_product where pid<>'17028' and ( pcharacter='88' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12452,15396,17479,19365,13309,4296,4680,6011,15414,568,15418,18254,16179,13337,13321,11399,12513,2273 Array ( [0] => 12452 [1] => 15396 [2] => 17479 [3] => 19365 [4] => 13309 [5] => 4296 [6] => 4680 [7] => 6011 [8] => 15414 [9] => 568 [10] => 15418 [11] => 18254 [12] => 16179 [13] => 13337 [14] => 13321 [15] => 11399 [16] => 12513 [17] => 2273 )