มีสินค้า

240 BAHT
add to cart

[accessories]
· Display base × 1

/
q select pid from dex_product where pid<>'17028' and ( pcharacter='88' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13302,12523,4572,15935,12042,12041,12043,6891,16616,14620,13837,11493,16421,12229,15951,7317,16420,16422 Array ( [0] => 13302 [1] => 12523 [2] => 4572 [3] => 15935 [4] => 12042 [5] => 12041 [6] => 12043 [7] => 6891 [8] => 16616 [9] => 14620 [10] => 13837 [11] => 11493 [12] => 16421 [13] => 12229 [14] => 15951 [15] => 7317 [16] => 16420 [17] => 16422 )