สินค้าหมด

2,000 BAHT
2500 BAHT

[accessories]
· Beam · Magnum × 1
· Shield × 1
· New Armed Armor × 2

/
q select pid from dex_product where pid<>'17026' and ( pcharacter='568' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19288,19156,18115,13098,21573,22781,21398,18112,24384,21406,20052,21362,22200,23527,21403,20894,18114,19971 Array ( [0] => 19288 [1] => 19156 [2] => 18115 [3] => 13098 [4] => 21573 [5] => 22781 [6] => 21398 [7] => 18112 [8] => 24384 [9] => 21406 [10] => 20052 [11] => 21362 [12] => 22200 [13] => 23527 [14] => 21403 [15] => 20894 [16] => 18114 [17] => 19971 )