สินค้าหมด

2,000 BAHT
2500 BAHT

[accessories]
· Beam · Magnum × 1
· Shield × 1
· New Armed Armor × 2

/
q select pid from dex_product where pid<>'17026' and ( pcharacter='568' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21406,18115,22781,19971,20894,19156,21398,21403,19288,18112,20052,22200,18114,21573,13098,21362,17025 Array ( [0] => 21406 [1] => 18115 [2] => 22781 [3] => 19971 [4] => 20894 [5] => 19156 [6] => 21398 [7] => 21403 [8] => 19288 [9] => 18112 [10] => 20052 [11] => 22200 [12] => 18114 [13] => 21573 [14] => 13098 [15] => 21362 [16] => 17025 )