สินค้าหมด

780 BAHT
1050 BAHT

[accessories]
Beam rifle × 1
· Bazooka dedicated to Sinanju × 1
· Beam · saber × 2
· Shield × 1

/
q select pid from dex_product where pid<>'17025' and ( pcharacter='568' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22200,20894,18112,21403,13098,21398,22781,19156,20052,18115,19971,17026,18114,19288,21406,21573,21362 Array ( [0] => 22200 [1] => 20894 [2] => 18112 [3] => 21403 [4] => 13098 [5] => 21398 [6] => 22781 [7] => 19156 [8] => 20052 [9] => 18115 [10] => 19971 [11] => 17026 [12] => 18114 [13] => 19288 [14] => 21406 [15] => 21573 [16] => 21362 )