พรีออเดอร์

940 BAHT
1050 BAHT
พรีออเดอร์

[accessories]
Beam rifle × 1
· Bazooka dedicated to Sinanju × 1
· Beam · saber × 2
· Shield × 1

/
q select pid from dex_product where pid<>'17025' and ( pcharacter='568' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21406,19156,21362,18112,21403,21768,21527,19288,19971,21528,21770,18115,21769,21526,20052,13098,21573,20894 Array ( [0] => 21406 [1] => 19156 [2] => 21362 [3] => 18112 [4] => 21403 [5] => 21768 [6] => 21527 [7] => 19288 [8] => 19971 [9] => 21528 [10] => 21770 [11] => 18115 [12] => 21769 [13] => 21526 [14] => 20052 [15] => 13098 [16] => 21573 [17] => 20894 )