พรีออเดอร์

.

700 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'1679' and ( pcharacter='92' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1536,1959,1667,1311,1962,1673,1332,1668,1330,1773,1677,1956,1774,1670,1769,1671,1960,1963 Array ( [0] => 1536 [1] => 1959 [2] => 1667 [3] => 1311 [4] => 1962 [5] => 1673 [6] => 1332 [7] => 1668 [8] => 1330 [9] => 1773 [10] => 1677 [11] => 1956 [12] => 1774 [13] => 1670 [14] => 1769 [15] => 1671 [16] => 1960 [17] => 1963 )