พรีออเดอร์

1,550 BAHT
พรีออเดอร์

- set content
· Body
· Stand

q select pid from dex_product where pid<>'16600' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20395,10364,10057,8718,22271,2185,8878,23542,4124,14581,1777,53,21254,22904,8022,13887,5213,13865 Array ( [0] => 20395 [1] => 10364 [2] => 10057 [3] => 8718 [4] => 22271 [5] => 2185 [6] => 8878 [7] => 23542 [8] => 4124 [9] => 14581 [10] => 1777 [11] => 53 [12] => 21254 [13] => 22904 [14] => 8022 [15] => 13887 [16] => 5213 [17] => 13865 )