พรีออเดอร์

1,550 BAHT
พรีออเดอร์

- set content
· Body
· Stand

q select pid from dex_product where pid<>'16600' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24112,18330,1787,9500,10436,18327,18305,1828,14073,16187,16208,13945,64,18654,21250,9978,13927,18350 Array ( [0] => 24112 [1] => 18330 [2] => 1787 [3] => 9500 [4] => 10436 [5] => 18327 [6] => 18305 [7] => 1828 [8] => 14073 [9] => 16187 [10] => 16208 [11] => 13945 [12] => 64 [13] => 18654 [14] => 21250 [15] => 9978 [16] => 13927 [17] => 18350 )