พรีออเดอร์

1,550 BAHT
พรีออเดอร์

- set content
· Body
· Stand

q select pid from dex_product where pid<>'16600' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21115,13959,20393,17502,13956,21488,19467,5110,19814,14958,4391,19816,40,9578,9440,21574,7854,64 Array ( [0] => 21115 [1] => 13959 [2] => 20393 [3] => 17502 [4] => 13956 [5] => 21488 [6] => 19467 [7] => 5110 [8] => 19814 [9] => 14958 [10] => 4391 [11] => 19816 [12] => 40 [13] => 9578 [14] => 9440 [15] => 21574 [16] => 7854 [17] => 64 )