พรีออเดอร์

1,550 BAHT
พรีออเดอร์

- set content
· Body
· Stand

q select pid from dex_product where pid<>'16600' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11018,22786,16189,13945,8874,13963,16219,11719,6165,8865,4416,16207,8126,4396,543,21856,21259,22360 Array ( [0] => 11018 [1] => 22786 [2] => 16189 [3] => 13945 [4] => 8874 [5] => 13963 [6] => 16219 [7] => 11719 [8] => 6165 [9] => 8865 [10] => 4416 [11] => 16207 [12] => 8126 [13] => 4396 [14] => 543 [15] => 21856 [16] => 21259 [17] => 22360 )