พรีออเดอร์

1,550 BAHT
พรีออเดอร์

- set content
· Body
· Stand

q select pid from dex_product where pid<>'16600' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23668,18312,21014,23541,10967,14908,9583,10536,8036,19983,21270,12438,16185,13888,2184,4411,21858,16320 Array ( [0] => 23668 [1] => 18312 [2] => 21014 [3] => 23541 [4] => 10967 [5] => 14908 [6] => 9583 [7] => 10536 [8] => 8036 [9] => 19983 [10] => 21270 [11] => 12438 [12] => 16185 [13] => 13888 [14] => 2184 [15] => 4411 [16] => 21858 [17] => 16320 )