พรีออเดอร์

600 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'16598' and ( pcharacter='88' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16419,13284,5993,13322,19729,15427,18254,15418,12452,12450,11499,16425,15117,13869,321,15397,3901,19660 Array ( [0] => 16419 [1] => 13284 [2] => 5993 [3] => 13322 [4] => 19729 [5] => 15427 [6] => 18254 [7] => 15418 [8] => 12452 [9] => 12450 [10] => 11499 [11] => 16425 [12] => 15117 [13] => 13869 [14] => 321 [15] => 15397 [16] => 3901 [17] => 19660 )