พรีออเดอร์

600 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'16598' and ( pcharacter='88' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13340,11502,15395,6000,12046,13822,12237,13346,313,6892,16429,15397,13314,17822,18263,15400,12041,7242 Array ( [0] => 13340 [1] => 11502 [2] => 15395 [3] => 6000 [4] => 12046 [5] => 13822 [6] => 12237 [7] => 13346 [8] => 313 [9] => 6892 [10] => 16429 [11] => 15397 [12] => 13314 [13] => 17822 [14] => 18263 [15] => 15400 [16] => 12041 [17] => 7242 )