พรีออเดอร์

600 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'16598' and ( pcharacter='88' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,561,15410,15945,13319,12518,12512,13290,13357,15419,17492,15413,15404,17822,15396,16157,19366,18259,12047 Array ( [0] => 561 [1] => 15410 [2] => 15945 [3] => 13319 [4] => 12518 [5] => 12512 [6] => 13290 [7] => 13357 [8] => 15419 [9] => 17492 [10] => 15413 [11] => 15404 [12] => 17822 [13] => 15396 [14] => 16157 [15] => 19366 [16] => 18259 [17] => 12047 )