พรีออเดอร์

600 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'16598' and ( pcharacter='88' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17321,536,10622,10333,12043,3922,17205,19657,13330,12523,13312,13831,17823,16964,17485,4296,13822,13268 Array ( [0] => 17321 [1] => 536 [2] => 10622 [3] => 10333 [4] => 12043 [5] => 3922 [6] => 17205 [7] => 19657 [8] => 13330 [9] => 12523 [10] => 13312 [11] => 13831 [12] => 17823 [13] => 16964 [14] => 17485 [15] => 4296 [16] => 13822 [17] => 13268 )