พรีออเดอร์

600 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'16598' and ( pcharacter='88' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13340,15938,10341,6881,15427,1633,15426,15428,2274,15933,15406,13319,570,16966,19664,7378,12244,13328 Array ( [0] => 13340 [1] => 15938 [2] => 10341 [3] => 6881 [4] => 15427 [5] => 1633 [6] => 15426 [7] => 15428 [8] => 2274 [9] => 15933 [10] => 15406 [11] => 13319 [12] => 570 [13] => 16966 [14] => 19664 [15] => 7378 [16] => 12244 [17] => 13328 )