สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'16596' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19596,16592,16550,16571,16559,16574,19586,19577,19609,22298,16579,16575,16591,19597,16578,19600,22221,19599 Array ( [0] => 19596 [1] => 16592 [2] => 16550 [3] => 16571 [4] => 16559 [5] => 16574 [6] => 19586 [7] => 19577 [8] => 19609 [9] => 22298 [10] => 16579 [11] => 16575 [12] => 16591 [13] => 19597 [14] => 16578 [15] => 19600 [16] => 22221 [17] => 19599 )