สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'16593' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20167,16569,19598,22299,19582,16558,16552,19578,16585,19807,16564,16591,21219,19591,16568,16575,16549,16589 Array ( [0] => 20167 [1] => 16569 [2] => 19598 [3] => 22299 [4] => 19582 [5] => 16558 [6] => 16552 [7] => 19578 [8] => 16585 [9] => 19807 [10] => 16564 [11] => 16591 [12] => 21219 [13] => 19591 [14] => 16568 [15] => 16575 [16] => 16549 [17] => 16589 )