สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'16591' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19611,16569,20167,21280,22547,21219,19587,21408,19607,16558,19589,19580,16578,19590,16550,16592,16572,19543 Array ( [0] => 19611 [1] => 16569 [2] => 20167 [3] => 21280 [4] => 22547 [5] => 21219 [6] => 19587 [7] => 21408 [8] => 19607 [9] => 16558 [10] => 19589 [11] => 19580 [12] => 16578 [13] => 19590 [14] => 16550 [15] => 16592 [16] => 16572 [17] => 19543 )