สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'16591' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19596,22838,19600,16559,21408,16564,16596,16546,16550,19583,19606,22294,22298,19607,16565,16580,19609,16554 Array ( [0] => 19596 [1] => 22838 [2] => 19600 [3] => 16559 [4] => 21408 [5] => 16564 [6] => 16596 [7] => 16546 [8] => 16550 [9] => 19583 [10] => 19606 [11] => 22294 [12] => 22298 [13] => 19607 [14] => 16565 [15] => 16580 [16] => 19609 [17] => 16554 )