สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'16590' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22841,22813,16546,23469,16550,19582,16563,19607,16553,16582,19599,16591,19591,16572,23600,19604,19595,19596 Array ( [0] => 22841 [1] => 22813 [2] => 16546 [3] => 23469 [4] => 16550 [5] => 19582 [6] => 16563 [7] => 19607 [8] => 16553 [9] => 16582 [10] => 19599 [11] => 16591 [12] => 19591 [13] => 16572 [14] => 23600 [15] => 19604 [16] => 19595 [17] => 19596 )