สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'16589' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16586,16552,16549,16545,22299,16548,19591,21280,21219,16547,19611,16592,20831,19583,19579,16569,16583,19578 Array ( [0] => 16586 [1] => 16552 [2] => 16549 [3] => 16545 [4] => 22299 [5] => 16548 [6] => 19591 [7] => 21280 [8] => 21219 [9] => 16547 [10] => 19611 [11] => 16592 [12] => 20831 [13] => 19583 [14] => 19579 [15] => 16569 [16] => 16583 [17] => 19578 )