สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'16589' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16584,22838,16580,16575,16547,24019,19604,16587,21409,16567,16545,19578,16564,16578,16549,19610,19543,16565 Array ( [0] => 16584 [1] => 22838 [2] => 16580 [3] => 16575 [4] => 16547 [5] => 24019 [6] => 19604 [7] => 16587 [8] => 21409 [9] => 16567 [10] => 16545 [11] => 19578 [12] => 16564 [13] => 16578 [14] => 16549 [15] => 19610 [16] => 19543 [17] => 16565 )