สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'16588' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19581,20625,19601,16565,19611,16564,16550,19608,16566,16547,19578,19580,22841,16558,19588,22294,16553,16551 Array ( [0] => 19581 [1] => 20625 [2] => 19601 [3] => 16565 [4] => 19611 [5] => 16564 [6] => 16550 [7] => 19608 [8] => 16566 [9] => 16547 [10] => 19578 [11] => 19580 [12] => 22841 [13] => 16558 [14] => 19588 [15] => 22294 [16] => 16553 [17] => 16551 )