สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'16588' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16580,19592,16587,23600,16547,16596,16546,21842,16556,16545,16575,22221,16548,21409,16563,22841,16582,16584 Array ( [0] => 16580 [1] => 19592 [2] => 16587 [3] => 23600 [4] => 16547 [5] => 16596 [6] => 16546 [7] => 21842 [8] => 16556 [9] => 16545 [10] => 16575 [11] => 22221 [12] => 16548 [13] => 21409 [14] => 16563 [15] => 22841 [16] => 16582 [17] => 16584 )