สินค้าหมด

450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16587' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16590,16549,16581,19543,19608,19579,16593,19582,16568,22547,16577,16565,16548,19586,16591,22813,19609,16546 Array ( [0] => 16590 [1] => 16549 [2] => 16581 [3] => 19543 [4] => 19608 [5] => 19579 [6] => 16593 [7] => 19582 [8] => 16568 [9] => 22547 [10] => 16577 [11] => 16565 [12] => 16548 [13] => 19586 [14] => 16591 [15] => 22813 [16] => 19609 [17] => 16546 )