สินค้าหมด

450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16587' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19598,19592,16577,22547,19582,19580,16578,16565,22221,16546,19604,16570,23293,16563,22299,16568,16579,16596 Array ( [0] => 19598 [1] => 19592 [2] => 16577 [3] => 22547 [4] => 19582 [5] => 19580 [6] => 16578 [7] => 16565 [8] => 22221 [9] => 16546 [10] => 19604 [11] => 16570 [12] => 23293 [13] => 16563 [14] => 22299 [15] => 16568 [16] => 16579 [17] => 16596 )