สินค้าหมด

450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16587' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16596,16553,16574,19582,23460,19597,19583,19581,16586,16591,23295,16595,22871,19586,16579,22841,16556,16584 Array ( [0] => 16596 [1] => 16553 [2] => 16574 [3] => 19582 [4] => 23460 [5] => 19597 [6] => 19583 [7] => 19581 [8] => 16586 [9] => 16591 [10] => 23295 [11] => 16595 [12] => 22871 [13] => 19586 [14] => 16579 [15] => 22841 [16] => 16556 [17] => 16584 )