สินค้าหมด

450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16587' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16551,22299,16559,19577,22221,16553,16558,16581,23295,20831,16557,16593,16570,22298,16586,16564,22547,19604 Array ( [0] => 16551 [1] => 22299 [2] => 16559 [3] => 19577 [4] => 22221 [5] => 16553 [6] => 16558 [7] => 16581 [8] => 23295 [9] => 20831 [10] => 16557 [11] => 16593 [12] => 16570 [13] => 22298 [14] => 16586 [15] => 16564 [16] => 22547 [17] => 19604 )