สินค้าหมด

450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16587' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22301,19582,16566,20625,23598,22871,19580,16567,16577,22813,16575,16592,19592,16558,16569,16560,19598,19608 Array ( [0] => 22301 [1] => 19582 [2] => 16566 [3] => 20625 [4] => 23598 [5] => 22871 [6] => 19580 [7] => 16567 [8] => 16577 [9] => 22813 [10] => 16575 [11] => 16592 [12] => 19592 [13] => 16558 [14] => 16569 [15] => 16560 [16] => 19598 [17] => 19608 )