สินค้าหมด

450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16587' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16547,21219,19581,22459,16557,19586,21408,16589,19605,19606,16575,19600,19582,19579,16594,16556,22299,16582 Array ( [0] => 16547 [1] => 21219 [2] => 19581 [3] => 22459 [4] => 16557 [5] => 19586 [6] => 21408 [7] => 16589 [8] => 19605 [9] => 19606 [10] => 16575 [11] => 19600 [12] => 19582 [13] => 19579 [14] => 16594 [15] => 16556 [16] => 22299 [17] => 16582 )