สินค้าหมด

1,200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16585' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22376,19609,16577,16565,19607,19605,16563,16584,23460,20625,16568,16549,16576,19599,19611,19598,16592,19577 Array ( [0] => 22376 [1] => 19609 [2] => 16577 [3] => 16565 [4] => 19607 [5] => 19605 [6] => 16563 [7] => 16584 [8] => 23460 [9] => 20625 [10] => 16568 [11] => 16549 [12] => 16576 [13] => 19599 [14] => 19611 [15] => 19598 [16] => 16592 [17] => 19577 )