พรีออเดอร์

1,000 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'16585' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19607,16573,19600,16584,16582,16560,19599,20831,16587,19598,16552,19578,16556,20167,16577,19610,19577,19543 Array ( [0] => 19607 [1] => 16573 [2] => 19600 [3] => 16584 [4] => 16582 [5] => 16560 [6] => 19599 [7] => 20831 [8] => 16587 [9] => 19598 [10] => 16552 [11] => 19578 [12] => 16556 [13] => 20167 [14] => 16577 [15] => 19610 [16] => 19577 [17] => 19543 )