สินค้าหมด

1,200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16585' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16575,19609,21280,19543,22221,16593,22376,19606,16565,16554,16547,22298,19577,16567,19580,16594,16583,16550 Array ( [0] => 16575 [1] => 19609 [2] => 21280 [3] => 19543 [4] => 22221 [5] => 16593 [6] => 22376 [7] => 19606 [8] => 16565 [9] => 16554 [10] => 16547 [11] => 22298 [12] => 19577 [13] => 16567 [14] => 19580 [15] => 16594 [16] => 16583 [17] => 16550 )