สินค้าหมด

1,200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16585' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16583,20831,16577,16580,16566,16573,19610,22838,22547,16576,16547,19605,19589,16574,16569,16593,19601,16565 Array ( [0] => 16583 [1] => 20831 [2] => 16577 [3] => 16580 [4] => 16566 [5] => 16573 [6] => 19610 [7] => 22838 [8] => 22547 [9] => 16576 [10] => 16547 [11] => 19605 [12] => 19589 [13] => 16574 [14] => 16569 [15] => 16593 [16] => 19601 [17] => 16565 )