สินค้าหมด

1,200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16585' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22294,16576,16552,22871,16565,16590,16582,16571,19609,22376,16563,19610,16572,16550,16589,21409,16584,22547 Array ( [0] => 22294 [1] => 16576 [2] => 16552 [3] => 22871 [4] => 16565 [5] => 16590 [6] => 16582 [7] => 16571 [8] => 19609 [9] => 22376 [10] => 16563 [11] => 19610 [12] => 16572 [13] => 16550 [14] => 16589 [15] => 21409 [16] => 16584 [17] => 22547 )