สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'16584' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16558,16553,16591,19590,16588,16577,19543,16570,16564,21842,22221,16547,19589,19595,19599,19596,16552,19592 Array ( [0] => 16558 [1] => 16553 [2] => 16591 [3] => 19590 [4] => 16588 [5] => 16577 [6] => 19543 [7] => 16570 [8] => 16564 [9] => 21842 [10] => 22221 [11] => 16547 [12] => 19589 [13] => 19595 [14] => 19599 [15] => 19596 [16] => 16552 [17] => 19592 )