สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'16584' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19601,19611,19590,16575,19582,22298,16564,16573,16565,16548,19591,16595,16589,16586,22301,19581,22841,19600 Array ( [0] => 19601 [1] => 19611 [2] => 19590 [3] => 16575 [4] => 19582 [5] => 22298 [6] => 16564 [7] => 16573 [8] => 16565 [9] => 16548 [10] => 19591 [11] => 16595 [12] => 16589 [13] => 16586 [14] => 22301 [15] => 19581 [16] => 22841 [17] => 19600 )