พรีออเดอร์

800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'16581' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19581,16549,19586,19611,19607,19610,21409,16565,19609,16545,23598,16572,22841,16595,22301,19543,16583,19022 Array ( [0] => 19581 [1] => 16549 [2] => 19586 [3] => 19611 [4] => 19607 [5] => 19610 [6] => 21409 [7] => 16565 [8] => 19609 [9] => 16545 [10] => 23598 [11] => 16572 [12] => 22841 [13] => 16595 [14] => 22301 [15] => 19543 [16] => 16583 [17] => 19022 )