พรีออเดอร์

800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'16581' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22547,20625,19590,16594,16550,16593,16584,19588,16573,19596,16555,22376,16564,19598,22459,16553,16549,19022 Array ( [0] => 22547 [1] => 20625 [2] => 19590 [3] => 16594 [4] => 16550 [5] => 16593 [6] => 16584 [7] => 19588 [8] => 16573 [9] => 19596 [10] => 16555 [11] => 22376 [12] => 16564 [13] => 19598 [14] => 22459 [15] => 16553 [16] => 16549 [17] => 19022 )