สินค้าหมด

850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16575' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16551,16570,19590,16585,19543,16588,19587,16558,19607,22813,19582,19581,16550,16583,16591,16581,19609,16555 Array ( [0] => 16551 [1] => 16570 [2] => 19590 [3] => 16585 [4] => 19543 [5] => 16588 [6] => 19587 [7] => 16558 [8] => 19607 [9] => 22813 [10] => 19582 [11] => 19581 [12] => 16550 [13] => 16583 [14] => 16591 [15] => 16581 [16] => 19609 [17] => 16555 )