สินค้าหมด

850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16575' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19611,16559,16590,19599,16582,19578,22871,16571,16596,21842,16577,16548,21408,22459,19606,19577,19595,19600 Array ( [0] => 19611 [1] => 16559 [2] => 16590 [3] => 19599 [4] => 16582 [5] => 19578 [6] => 22871 [7] => 16571 [8] => 16596 [9] => 21842 [10] => 16577 [11] => 16548 [12] => 21408 [13] => 22459 [14] => 19606 [15] => 19577 [16] => 19595 [17] => 19600 )