สินค้าหมด

850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16575' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16584,24391,22838,16553,22294,22841,16560,16545,16556,19580,16579,22459,16591,16589,19590,19605,19611,19576 Array ( [0] => 16584 [1] => 24391 [2] => 22838 [3] => 16553 [4] => 22294 [5] => 22841 [6] => 16560 [7] => 16545 [8] => 16556 [9] => 19580 [10] => 16579 [11] => 22459 [12] => 16591 [13] => 16589 [14] => 19590 [15] => 19605 [16] => 19611 [17] => 19576 )