สินค้าหมด

850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16575' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19595,16547,19592,19591,16586,19586,19601,19610,16569,19579,22294,16588,16557,16583,19583,19600,16591,16571 Array ( [0] => 19595 [1] => 16547 [2] => 19592 [3] => 19591 [4] => 16586 [5] => 19586 [6] => 19601 [7] => 19610 [8] => 16569 [9] => 19579 [10] => 22294 [11] => 16588 [12] => 16557 [13] => 16583 [14] => 19583 [15] => 19600 [16] => 16591 [17] => 16571 )