สินค้าหมด

850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16575' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19610,19604,19589,16553,22459,21842,22221,16556,16577,16584,22547,16588,21219,16582,22294,16560,19609,19601 Array ( [0] => 19610 [1] => 19604 [2] => 19589 [3] => 16553 [4] => 22459 [5] => 21842 [6] => 22221 [7] => 16556 [8] => 16577 [9] => 16584 [10] => 22547 [11] => 16588 [12] => 21219 [13] => 16582 [14] => 22294 [15] => 16560 [16] => 19609 [17] => 19601 )