พรีออเดอร์

800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'16574' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19576,16564,19592,20831,16573,22841,22871,16585,22838,16587,16554,19543,19807,21280,16557,19578,19605,16589 Array ( [0] => 19576 [1] => 16564 [2] => 19592 [3] => 20831 [4] => 16573 [5] => 22841 [6] => 22871 [7] => 16585 [8] => 22838 [9] => 16587 [10] => 16554 [11] => 19543 [12] => 19807 [13] => 21280 [14] => 16557 [15] => 19578 [16] => 19605 [17] => 16589 )