พรีออเดอร์

800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'16574' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22294,16545,19600,24019,19608,19807,16596,22547,16551,16565,19583,16552,16564,22871,19591,22841,19606,16566 Array ( [0] => 22294 [1] => 16545 [2] => 19600 [3] => 24019 [4] => 19608 [5] => 19807 [6] => 16596 [7] => 22547 [8] => 16551 [9] => 16565 [10] => 19583 [11] => 16552 [12] => 16564 [13] => 22871 [14] => 19591 [15] => 22841 [16] => 19606 [17] => 16566 )