พรีออเดอร์

800 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'16574' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16547,19609,19581,16555,19586,19605,19597,19022,16581,16579,19807,22221,19600,20625,16565,19598,19580,16551 Array ( [0] => 16547 [1] => 19609 [2] => 19581 [3] => 16555 [4] => 19586 [5] => 19605 [6] => 19597 [7] => 19022 [8] => 16581 [9] => 16579 [10] => 19807 [11] => 22221 [12] => 19600 [13] => 20625 [14] => 16565 [15] => 19598 [16] => 19580 [17] => 16551 )