สินค้าเหลือน้อย

1,050 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'16572' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19807,19579,19611,16549,19599,16560,19601,16573,16587,16584,23682,19609,16575,16581,19596,16576,22298,22838 Array ( [0] => 19807 [1] => 19579 [2] => 19611 [3] => 16549 [4] => 19599 [5] => 16560 [6] => 19601 [7] => 16573 [8] => 16587 [9] => 16584 [10] => 23682 [11] => 19609 [12] => 16575 [13] => 16581 [14] => 19596 [15] => 16576 [16] => 22298 [17] => 22838 )