สินค้าเหลือน้อย

1,650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'16570' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22301,22221,19543,21408,16546,19606,16595,16552,16548,19582,19600,16592,19581,16583,19579,19583,16567,16559 Array ( [0] => 22301 [1] => 22221 [2] => 19543 [3] => 21408 [4] => 16546 [5] => 19606 [6] => 16595 [7] => 16552 [8] => 16548 [9] => 19582 [10] => 19600 [11] => 16592 [12] => 19581 [13] => 16583 [14] => 19579 [15] => 19583 [16] => 16567 [17] => 16559 )