สินค้าหมด

1,150 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16569' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16548,22813,16581,16554,22459,16567,21408,19592,19576,16549,16582,16565,22221,16546,19586,16545,19588,19578 Array ( [0] => 16548 [1] => 22813 [2] => 16581 [3] => 16554 [4] => 22459 [5] => 16567 [6] => 21408 [7] => 19592 [8] => 19576 [9] => 16549 [10] => 16582 [11] => 16565 [12] => 22221 [13] => 16546 [14] => 19586 [15] => 16545 [16] => 19588 [17] => 19578 )