สินค้าหมด

1,150 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16569' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16578,16565,16586,19610,21842,19590,19601,22298,16556,16588,16558,19599,23460,16590,19583,16545,16591,16575 Array ( [0] => 16578 [1] => 16565 [2] => 16586 [3] => 19610 [4] => 21842 [5] => 19590 [6] => 19601 [7] => 22298 [8] => 16556 [9] => 16588 [10] => 16558 [11] => 19599 [12] => 23460 [13] => 16590 [14] => 19583 [15] => 16545 [16] => 16591 [17] => 16575 )