สินค้าหมด

1,150 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16569' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22299,20167,16553,19607,22294,16594,16549,16576,21219,23460,22459,19608,20625,16572,19605,16566,16575,16564 Array ( [0] => 22299 [1] => 20167 [2] => 16553 [3] => 19607 [4] => 22294 [5] => 16594 [6] => 16549 [7] => 16576 [8] => 21219 [9] => 23460 [10] => 22459 [11] => 19608 [12] => 20625 [13] => 16572 [14] => 19605 [15] => 16566 [16] => 16575 [17] => 16564 )