สินค้าหมด

1,150 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16569' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16545,16551,22376,22841,23469,16586,16582,19592,16556,16579,19601,19589,21842,16592,19577,16585,16558,16553 Array ( [0] => 16545 [1] => 16551 [2] => 22376 [3] => 22841 [4] => 23469 [5] => 16586 [6] => 16582 [7] => 19592 [8] => 16556 [9] => 16579 [10] => 19601 [11] => 19589 [12] => 21842 [13] => 16592 [14] => 19577 [15] => 16585 [16] => 16558 [17] => 16553 )