สินค้าหมด

1,150 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16569' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22841,23580,16570,22871,19582,16589,16552,16595,16545,16555,16576,16564,16593,16571,21280,16557,19583,19580 Array ( [0] => 22841 [1] => 23580 [2] => 16570 [3] => 22871 [4] => 19582 [5] => 16589 [6] => 16552 [7] => 16595 [8] => 16545 [9] => 16555 [10] => 16576 [11] => 16564 [12] => 16593 [13] => 16571 [14] => 21280 [15] => 16557 [16] => 19583 [17] => 19580 )