สินค้าหมด

1,850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16568' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19598,19022,16591,16594,16569,16554,21842,19807,19609,16584,16545,19604,16556,16546,16577,16590,16557,19583 Array ( [0] => 19598 [1] => 19022 [2] => 16591 [3] => 16594 [4] => 16569 [5] => 16554 [6] => 21842 [7] => 19807 [8] => 19609 [9] => 16584 [10] => 16545 [11] => 19604 [12] => 16556 [13] => 16546 [14] => 16577 [15] => 16590 [16] => 16557 [17] => 19583 )