สินค้าหมด

1,650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16567' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16586,22455,22813,16583,16550,19577,23295,16571,22298,19587,19586,19600,22294,22547,21408,20625,16557,22299 Array ( [0] => 16586 [1] => 22455 [2] => 22813 [3] => 16583 [4] => 16550 [5] => 19577 [6] => 23295 [7] => 16571 [8] => 22298 [9] => 19587 [10] => 19586 [11] => 19600 [12] => 22294 [13] => 22547 [14] => 21408 [15] => 20625 [16] => 16557 [17] => 22299 )