สินค้าหมด

1,650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16567' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16589,24019,16570,19609,22547,23295,16571,19579,16575,21409,22459,19589,19807,16548,16547,19581,19596,16590 Array ( [0] => 16589 [1] => 24019 [2] => 16570 [3] => 19609 [4] => 22547 [5] => 23295 [6] => 16571 [7] => 19579 [8] => 16575 [9] => 21409 [10] => 22459 [11] => 19589 [12] => 19807 [13] => 16548 [14] => 16547 [15] => 19581 [16] => 19596 [17] => 16590 )