มีสินค้า

1,050 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'16565' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19580,22376,23469,16591,16563,22294,16566,19591,22221,19543,16587,24019,21842,16560,19604,16576,19606,16549 Array ( [0] => 19580 [1] => 22376 [2] => 23469 [3] => 16591 [4] => 16563 [5] => 22294 [6] => 16566 [7] => 19591 [8] => 22221 [9] => 19543 [10] => 16587 [11] => 24019 [12] => 21842 [13] => 16560 [14] => 19604 [15] => 16576 [16] => 19606 [17] => 16549 )