มีสินค้า

1,050 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'16564' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16592,19596,22299,21409,19579,19583,16594,22221,22459,16555,23580,20167,19582,16558,16577,23460,19022,16554 Array ( [0] => 16592 [1] => 19596 [2] => 22299 [3] => 21409 [4] => 19579 [5] => 19583 [6] => 16594 [7] => 22221 [8] => 22459 [9] => 16555 [10] => 23580 [11] => 20167 [12] => 19582 [13] => 16558 [14] => 16577 [15] => 23460 [16] => 19022 [17] => 16554 )