สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16563' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22841,16558,16550,19605,19610,22376,22455,22221,16580,16592,16549,16557,16596,16582,16548,23469,16556,16589 Array ( [0] => 22841 [1] => 16558 [2] => 16550 [3] => 19605 [4] => 19610 [5] => 22376 [6] => 22455 [7] => 22221 [8] => 16580 [9] => 16592 [10] => 16549 [11] => 16557 [12] => 16596 [13] => 16582 [14] => 16548 [15] => 23469 [16] => 16556 [17] => 16589 )