สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16563' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16574,19606,20831,22547,22841,19543,16595,16551,22838,19590,19579,19581,16583,16569,16573,22298,16593,21409 Array ( [0] => 16574 [1] => 19606 [2] => 20831 [3] => 22547 [4] => 22841 [5] => 19543 [6] => 16595 [7] => 16551 [8] => 22838 [9] => 19590 [10] => 19579 [11] => 19581 [12] => 16583 [13] => 16569 [14] => 16573 [15] => 22298 [16] => 16593 [17] => 21409 )