สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16563' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22455,16587,23295,19611,23580,19543,16551,16546,16588,22547,23600,16564,22294,22301,19588,16579,21280,23469 Array ( [0] => 22455 [1] => 16587 [2] => 23295 [3] => 19611 [4] => 23580 [5] => 19543 [6] => 16551 [7] => 16546 [8] => 16588 [9] => 22547 [10] => 23600 [11] => 16564 [12] => 22294 [13] => 22301 [14] => 19588 [15] => 16579 [16] => 21280 [17] => 23469 )