สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16563' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16566,16593,16585,19586,19592,19595,21280,24019,16578,16576,19596,19598,19581,16570,19599,22459,19606,19577 Array ( [0] => 16566 [1] => 16593 [2] => 16585 [3] => 19586 [4] => 19592 [5] => 19595 [6] => 21280 [7] => 24019 [8] => 16578 [9] => 16576 [10] => 19596 [11] => 19598 [12] => 19581 [13] => 16570 [14] => 19599 [15] => 22459 [16] => 19606 [17] => 19577 )