สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16563' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19611,16591,16569,16546,19577,16582,19595,19607,19587,16570,16588,19597,19022,22871,21219,16587,16589,19606 Array ( [0] => 19611 [1] => 16591 [2] => 16569 [3] => 16546 [4] => 19577 [5] => 16582 [6] => 19595 [7] => 19607 [8] => 19587 [9] => 16570 [10] => 16588 [11] => 19597 [12] => 19022 [13] => 22871 [14] => 21219 [15] => 16587 [16] => 16589 [17] => 19606 )