สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16563' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16583,19022,22294,22301,19543,22459,22813,16568,16572,16592,19579,16578,19599,22221,16553,16595,19591,16587 Array ( [0] => 16583 [1] => 19022 [2] => 22294 [3] => 22301 [4] => 19543 [5] => 22459 [6] => 22813 [7] => 16568 [8] => 16572 [9] => 16592 [10] => 19579 [11] => 16578 [12] => 19599 [13] => 22221 [14] => 16553 [15] => 16595 [16] => 19591 [17] => 16587 )