สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16563' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22294,19597,22301,16566,16569,16570,20625,19609,22455,21409,16552,19596,19611,16582,16574,19605,19589,16591 Array ( [0] => 22294 [1] => 19597 [2] => 22301 [3] => 16566 [4] => 16569 [5] => 16570 [6] => 20625 [7] => 19609 [8] => 22455 [9] => 21409 [10] => 16552 [11] => 19596 [12] => 19611 [13] => 16582 [14] => 16574 [15] => 19605 [16] => 19589 [17] => 16591 )