สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16563' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16556,19607,16573,22871,16548,16593,19609,16560,16577,22547,19580,16580,23580,19587,19591,16565,21280,16590 Array ( [0] => 16556 [1] => 19607 [2] => 16573 [3] => 22871 [4] => 16548 [5] => 16593 [6] => 19609 [7] => 16560 [8] => 16577 [9] => 22547 [10] => 19580 [11] => 16580 [12] => 23580 [13] => 19587 [14] => 19591 [15] => 16565 [16] => 21280 [17] => 16590 )