สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16563' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19597,16564,19605,16579,21842,19609,22376,20625,16565,22301,22294,19588,16557,16556,16582,22838,16552,16558 Array ( [0] => 19597 [1] => 16564 [2] => 19605 [3] => 16579 [4] => 21842 [5] => 19609 [6] => 22376 [7] => 20625 [8] => 16565 [9] => 22301 [10] => 22294 [11] => 19588 [12] => 16557 [13] => 16556 [14] => 16582 [15] => 22838 [16] => 16552 [17] => 16558 )