สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16563' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19576,16545,16587,19590,21219,16566,19606,16596,22841,20831,19022,16595,16581,16589,19807,19581,19596,16592 Array ( [0] => 19576 [1] => 16545 [2] => 16587 [3] => 19590 [4] => 21219 [5] => 16566 [6] => 19606 [7] => 16596 [8] => 22841 [9] => 20831 [10] => 19022 [11] => 16595 [12] => 16581 [13] => 16589 [14] => 19807 [15] => 19581 [16] => 19596 [17] => 16592 )