สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16563' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16584,16565,19543,16576,19581,19587,23460,22459,24019,22299,16596,22301,16567,19578,22298,22841,22294,16591 Array ( [0] => 16584 [1] => 16565 [2] => 19543 [3] => 16576 [4] => 19581 [5] => 19587 [6] => 23460 [7] => 22459 [8] => 24019 [9] => 22299 [10] => 16596 [11] => 22301 [12] => 16567 [13] => 19578 [14] => 22298 [15] => 22841 [16] => 22294 [17] => 16591 )