สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16563' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16573,16588,16564,23682,16584,22813,16572,16570,19606,16583,22871,16567,16575,16587,16582,21409,19597,19577 Array ( [0] => 16573 [1] => 16588 [2] => 16564 [3] => 23682 [4] => 16584 [5] => 22813 [6] => 16572 [7] => 16570 [8] => 19606 [9] => 16583 [10] => 22871 [11] => 16567 [12] => 16575 [13] => 16587 [14] => 16582 [15] => 21409 [16] => 19597 [17] => 19577 )