สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16563' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16593,19604,16572,16569,16582,22294,23580,19605,16564,19611,16579,16556,22301,22547,22813,19586,19592,16574 Array ( [0] => 16593 [1] => 19604 [2] => 16572 [3] => 16569 [4] => 16582 [5] => 22294 [6] => 23580 [7] => 19605 [8] => 16564 [9] => 19611 [10] => 16579 [11] => 16556 [12] => 22301 [13] => 22547 [14] => 22813 [15] => 19586 [16] => 19592 [17] => 16574 )