สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16563' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16568,16589,16580,19606,19022,16553,23682,19807,16564,20167,22459,22813,16569,16588,16565,22838,16572,19591 Array ( [0] => 16568 [1] => 16589 [2] => 16580 [3] => 19606 [4] => 19022 [5] => 16553 [6] => 23682 [7] => 19807 [8] => 16564 [9] => 20167 [10] => 22459 [11] => 22813 [12] => 16569 [13] => 16588 [14] => 16565 [15] => 22838 [16] => 16572 [17] => 19591 )