สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16563' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16558,16596,23682,19543,16575,19579,22838,16546,16571,19598,16559,21408,21280,16594,19578,16549,16573,22841 Array ( [0] => 16558 [1] => 16596 [2] => 23682 [3] => 19543 [4] => 16575 [5] => 19579 [6] => 22838 [7] => 16546 [8] => 16571 [9] => 19598 [10] => 16559 [11] => 21408 [12] => 21280 [13] => 16594 [14] => 19578 [15] => 16549 [16] => 16573 [17] => 22841 )