สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16563' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16581,19611,16588,22455,16550,19599,22841,16555,16565,22813,19578,23682,19609,16553,19807,16549,16583,16589 Array ( [0] => 16581 [1] => 19611 [2] => 16588 [3] => 22455 [4] => 16550 [5] => 19599 [6] => 22841 [7] => 16555 [8] => 16565 [9] => 22813 [10] => 19578 [11] => 23682 [12] => 19609 [13] => 16553 [14] => 19807 [15] => 16549 [16] => 16583 [17] => 16589 )