สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16563' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16570,16553,19596,19577,22459,16577,16588,22547,21842,19579,21409,19598,19607,22221,16569,16567,16580,16583 Array ( [0] => 16570 [1] => 16553 [2] => 19596 [3] => 19577 [4] => 22459 [5] => 16577 [6] => 16588 [7] => 22547 [8] => 21842 [9] => 19579 [10] => 21409 [11] => 19598 [12] => 19607 [13] => 22221 [14] => 16569 [15] => 16567 [16] => 16580 [17] => 16583 )